"Gereformeerde gay, homo op shool" door Hendrik

Titel:  Gereformeerde gay, homo op shool
Auteur:  Hendrik
Datum:  5 okt 2011
Revisie:  -
Gelezen:  4459

Gereformeerde gay, homo op shool

Anno 2011 wordt een leraar op een basisschool geschorst, omdat hij homo is en een relatie heeft. Dat deze man eerst een leven leidde als man en vader van een gezin heeft alles te maken met het milieu waarin hij opgroeide. Een christelijk nest van gereformeerde huize. Zo gereformeerd dat men zich de toevoeging vrijgemaakt heeft toegeëigend. Zo zijn er vele soorten gereformeerd in ons land en de meesten die zich tooien met de naam gereformeerd, vertonen de eigenschap dat ze geen raad weten met homoseksualiteit. Jongens en meiden uit gereformeerde kringen hebben nog meer moeite om zichzelf te zijn dan degene die van huis uit meer vrijgemaakt zijn dan gereformeerd.

Een Amerikaanse jongen pleegde eind september 2011 zelfmoord. Op de website van de gaykrant stond: “De 14-jarige Jamey sloeg de hand aan zichzelf na een lange reeks pesterijen en intimidatie. De Lady Gaga-fan werd begraven in een t-shirt met de tekst Born This Way.” Doodgepest, zo kan gesteld worden, en ik meen dat hij niet de enige is. De gedachte dat je zo hopeloos bent dat je er een einde aan maakt. Ten einde raad zijn en geen uitweg meer zien. In welke tijd leven we? En dat zoiets gebeurt in het Amerika waar het ‘God bless you’ niet van de lucht is.

Men meent onder het mom van gereformeerde gelovigheid het anders geaard zijn te kunnen veroordelen. En het ergste is dat men dan nog meent daarbij teksten uit de Bijbel te kunnen gebruiken om hun homofobie kracht bij te zetten. Er is voor iedereen wel een tekst te vinden waarmee de ander om de oren geslagen kan worden. Teksten uit tijden die hun waarde hadden in de tijd dat ze sturend waren en de maatschappij dienden. Er zijn legio dominees schuldig aan de homofobe houding in het gereformeerde kamp.

De dominees, daar zou je toch meer van mogen verwachten? De dominees hebben allemaal een universitaire studie achter de rug. De gereformeerde dominees zeggen allemaal in een traditie te staan. Men koketteert met de zogenaamde kerkvaders. Echter de mildheid van de kerkvaders schuwen ze. De zware broeders uit.
De gereformeerde gezindte die zogenaamd bijbelgetrouw zijn, die zorgen voor heel veel leed en droefenis.

Wanneer men naar de wijze raad van kerkvader Augustinus zou luisteren, dan zou het snel gedaan zijn met homofobie. Deze geleerde uit de vierde eeuw na Christus stelde al dat je de wetenschap nodig hebt om de Bijbel uit te kunnen leggen. Seksuele geaardheid is een gegeven, dat zou Augustinus voorop stellen. Geen veroordeling, maar acceptatie en erkenning. Jij mag zijn zoals je bent. Geboren als godsgeschenk, zie het goede.

Hendrik

Ga naar...

[Volgende column] [Vorige column]